Philadelphia Union 2022 championship (1)

The Philadelphia Union celebrate their 2022 Eastern Conference championship win

The Philadelphia Union celebrate their 2022 Eastern Conference championship win

Image via The Philadelphia Union